ویکی‌فرقه


ویکی‌فرقه تلاش می‌کند تا شرح تحلیلی اعتفادات و افکار فرقه های نوظهور را که توسط محققان و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی بررسی گردیده، در قالب ویکی در فضای مجازی منتشر کند.
ویکی‌فرقه ابزاری است برای تولید دانشنامه‌ای موثق و مستند از تاریه فرق که توسط کارشناسان این حوزه تولید می گردد.


اهداف ویکی‌فرقه
برخی از اهداف ویکی‌فرقه عبارت است از:

تولید و انتشار محتوای مناسب از اعتقادات فرق جهت استفاده پژوهشگران
استفاده از منابع دست اول و اصیل جهت بهره گیری پژوهشگران و کارشناسان تاریخ فرق، یکی از امکاناتی است که با ایجاد ویکی‌فرقه و گسترش متون و مقالات آن ایجاد خواهد شد.


مستند سازی محتوای کتابخانه ای و مقاله ای در قالب ویکی
بسیاری از فرقه های نوظهور داخلی و خارجی وجود دارند که در سال های متمادی توسط محققین و صاحب نظران تحلیل و بررسی گردیده اند و همچنین از سوی این کارشناسان پاسخ های مستدل به انحرافات اعتقادی و فکری آنان داده شده که در مقالات و کتب گوناگون موجود می باشد.
نشر این محتواهای مکتوب در فضای مجازی جهت استفاده عاماز جمله اهداف ئیکی فرقه می باشد.


پدیدآوری سامانه‌ای جامع از تاریخچه و خط سیر فرقه‌های نوظهور داخلی و خارجی
یکی از اهداف استکبار به صورت همیشگی ایجاد نحله ها و فرقه سازی در موازات دین مبین اسلام بوده تا با ایجاد انحراف و عرفان سازی، مردم را از رسیدن به منبع اصلی آرامش و عرفان که همان دین است باز دارد. فرقه ها و عرفان های داخلی و خارجی همچون بهاییت، دراویش، اکنکار، حلقه و ... که از دهه های پیش به وجود آمده اند همگی همین منظور را دنبال می کنند.


مخاطبین ویکی‌فرقه
مخاطب ویکی‌فرقه دوگروه هستند:

۱- پژوهشگران:
این دسته از مخاطبین به صورت مستمر به دنبال بررسی عقاید و تفکرات فرق به صورت مستند می باشند. ویکی‌فرقه امکانی است تا با بهره گیری از خرد جمعی و تلاش محققین بتوان به این مقصود دست یافت.

۲- علاقه‌مندان:
این دسته از مخاطبین اشتیاق دارند تا در خصوص فرق و افکار و اقدامات آنان دانسته هایی را کسب نمایند. مطالعه کتب، آشنایی با مسلک ها و افکار فرق از جمله این علاقه مندی ها به شمار میرود.

۳- مردم:
با توجه به این موضوع که هدف اصلی جریان های نوظهور و فرقه ها، تحریف فکری و اعتقادی بدنه مردم در جامعه است، لزوم دسترسی آسان، سهل و سریع به منابع موثق و مستند در خصوص این جریان ها و پاسخ به شبهات در قالب مقالات متقن و پربار، نیاز مردم و فعالان عرصه مجازی می باشد.جعبه‌ابزار